9 juli t/m 30 augustus 1992
Barend Blankert en F.M. Hutchison
schilderijen en tekeningen