Tentoonstellingen bij Galerie Jacoba Wijk
2002 2006 2007 2007 2008 2008 2011 2012

EEN MAGISCH GEVOEL
door Eric Bos
De pasteltekeningen van Peter Miedema (1967) bewegen zich in het fantastische. Mensen en dieren gaan wonderlijke contacten met elkaar aan. Voor de kunstenaar is het dierlijke in een mens even belangrijk als het menselijke in een dier. We zien in de tekening 'PAN' de kunstenaar naast een geitenbok zitten en in een ander werk is de kunstenaar zelf de bok geworden. Dat het in de tekeningen van Peter Miedema niet om een realistische werkelijkheid gaat, wordt benadrukt door zijn spel met het perspectief. Vaak drukt hij de ruimte samen tot een bijna plat vlak. Zelfs als de ruimte een rol speelt, zoals in de pasteltekening 'Blauw gordijn', hangt hij er een blauw gordijn voor om die ruimte te verkorten. Alsof het dagelijks leven, zoals de kat een schoteltje melk geven, eigenlijk theater tussen de schuifdeuren is.
Als hij tekent, tekent hij wel wat hij ziet, maar de kunstenaar in hem vervormt alles net zo lang tot er een wereld zichtbaar wordt, die alleen in zijn hoofd bestaat. Lieflijkheid en naiviteit is wat hij tekent, een kinderlijk beleven, een magisch gevoel, hier en daar lichtjes verontrustend door een grimmig element, een droomtoestand, waarin we niet helemaal zeker weten of de Pangod niet de duivel zelf is.

Peter Miedema (1967)

Antonin Artand 1934:
(een citaat van toepassing op het werk van Peter Miedema)
'Nieuw leven voor de figuratieve kunst, organisch realisme dat geenzins de poezie, het wonderbaarlijke of de fabel uit de weg gaat maar daar meer dan ooit op steunt, zij het met de meest geschikte middelen.'

Opleiding: 1989-1993 Academie Minerva Groningen tekenen & schilderen 1994 Bunning Brongers Prijs - 1995 Startsubsidie SBKU Utrecht - Basisstipendium 1997, 1999, 2001, 2006.
Tentoonstellingen:
1993 Internationale Biennale, MECC Maastricht 1995 Utrechtse Salon - Centraal Museum, Utrecht 1995 KunstRai 95 1995 'Het Dierenkabinet' (met de gebroeders Miedema) Galerie Flatland, Utrecht 1996 'Brothers' (met de gebroeders Miedema) Galerie Flatland, Utrecht 1997 'Roots verdomme Roots' (met de gebroeders Miedema) Museum 't Coopmanshus, Franeker Tentoonstellingsmaker: Gemma van Heerbeek 2002 'Paradise' - Galerie Flatland, Utrecht 2002 'Gebroeders Miedema' - The Livingroom, Amsterdam 2003 'Gebroeders Miedema' - Galerie Wijk, Groningen 2004 'Paradise' (gebroeders Miedema) The Livingroom, Amsterdam 'Exit'49-51 museum 't Coopmanshus, Franeker 2006 Zomertentoonstelling Galerie Wijk, Wehe-den Hoorn 2007 Art A'dam 07

Website: www.cbk-utrecht.nl/petermiedema