17 juli t/m 5 september 1993
SCULPTUREN VOORJAAR '93
SCULPTUREN VAN TRUDI VAN DEN BERG
EN EEN KEUZE UIT HET WERK VAN
Allie van Altena, F.M. Hutchison, Ruud de Rode en Martin Tissing